Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dsirola
dr. sc. socio. Davor Širola,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Pravilno primijeniti metode istraživanja tržišta u stvarnom okruženju kroz ispitivanje elemenata marketing miksa, karakteristika potražnje i okruženja te profiliranje segmenata potrošača.
  • Kreirati odgovarajući poslovni model i izraditi održivi marketinški plan.
  • Na simuliranom tržištu analizirati ponašanje potrošača i konkurenata te odabrati prave marketinške taktike.
Ishodi učenja
  • Vrednovati prikupljene tržišne informacije 
  • Analizirati makro i mikro okruženje te prepoznati aktualne trendove i konkurentske pozicije
  • Razlikovati tržišne segmente i analizirati profile potrošača
  • Kreirati odgovarajući poslovni model i marketinški plan za proizvod ili uslugu
  • Odabrati ključne marketinške taktike za virtualni proizvod ili uslugu
  • Primijeniti odgovarajuće statističke metode i interpretirati rezultate