Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user astilin
dr. sc. socio. Anita Stilin,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

mr. sc. Davor Jagodić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja upravljanja projektima
  • Stjecanje kompetencija za planiranje projekta
  • Stjecanje kompetencija za provedbu i kontrolu te implementaciju projekta
Ishodi učenja
  • Kritički prosuditi značajke upravljanja projektima
  • Valorizirati utjecaj strategije, promjena i organizacijske kulture na projekte
  • Analizirati različite interesno-utjecajne skupine i/ili pojedince
  • Izraditi i prezentirati projektni plan nakon selekcije predloženih projekata 
  • Primijeniti tehnike mrežnog planiranja
  • Preporučiti način implementacije i kontrole te zaključivanja projekata u organizaciji