Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user astilin
dr. sc. socio. Anita Stilin,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja upravljanja projektima.
  • Stjecanje kompetencija za planiranje projekta.
  • Stjecanje kompetencija za provedbu i kontrolu te implementaciju projekta.
Ishodi učenja
  • Utvrditi značajke projekta, programa, portfelja i projektnog menadžmenta.
  • Identificirati povezanost strategije, promjena i organizacijske kulture s projektima.
  • Analizirati uloge različitih interesno-utjecajnih skupina i/ili pojedinaca.
  • Izraditi i prezentirati projektni plan nakon selekcije predloženih projekata.
  • Primijeniti tehnike mrežnog planiranja.
  • Objasniti način implementacije i kontrole te zaključivanja projekata u organizaciji.