Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Mensur Ferhatović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa osnovnim načelima vatrogasne taktike, načelima i karakteristikama taktičkih nastupa, standardnim operativnim postupcima po vrstama intervencija.
  • Utvrditi mogućnosti primjene novih tehnologija u vatrogasnoj taktici, te upoznati studente s alatima koji se mogu koristiti prilikom rješavanja taktičkih nastupa.
Ishodi učenja
  • Analizirati procese gorenja
  • Kategorizirati vatrogasne postrojbe s obzirom na planove zaštite od požara
  • Odabrati tehničku opremu i sredstva te taktičke postupke u skladu s operativnim planovima i standardnim operativnim postupcima
  • Analizirati opasnosti od požara po pojedinim granama gospodarstva
  • Analizirati vatrogasne vježbe i intervencije