Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti osnovne koncepte nužne za izradu hardverskog i softverskog dijela IoT sustava.
  • Koristiti tehničku dokumentaciju senzora i aktuatora.
  • Izraditi prototip manje složenog IoT sustava.
Ishodi učenja
  • Koristiti tehničku dokumentaciju odabranih senzora i aktuatora u IoT sustavu.
  • Izraditi prototip manje složenog IoT sustava sukladno zadanoj specifikaciji.
  • Izabrati odgovarajuće vanjske biblioteke kojima se upravlja odabranim senzorima i aktuatorima.
  • Izraditi programsko rješenje za IoT sustav s integriranim odgovarajućim vanjskim bibliotekama.
  • Integrirati asinkronu komunikaciju klijent-poslužitelj