Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user bpolonijo@veleri.hr
Bruno Polonijo,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti osnovne koncepte nužne za uspostavu žičanih i bežičnih računalnih mreža, te implementaciju izabranih mrežnih usluga.
  • Uspostaviti jednostavniju žičanu i bežičnu lokalnu mrežu.
  • Implementirati osnovne funkcije izabranih mrežnih usluga.
Ishodi učenja
  • Objasniti načelo rada računalne mreže prema slojnom modelu  
  • Primijeniti mrežno adresiranje uz testiranje u simulacijskom programu  
  • Konfigurirati preklopnik za rad VLAN-ovima  
  • Koristiti osnovne sigurnosne postavke na mreži  
  • Konfigurirati malu kućnu i/ili uredsku mrežu s pristupom prema internetu  
  • Primijeniti protokole internetskog aplikacijskog sloja korištenjem odgovarajućih implementiranih rješenja.