Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdudas
dr. sc. biotech. Slavica Dudaš,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa značajem i funkcijom zaštićenog prostora, prednostima i nedostacima, elementima za izradu plana izgradnje, materijalima za izgradnju, tipovima zaštićenog prostora: individualnom zaštitom, prekrivanjem tla i usjeva (malčiranje, perforirane folije), zaštićene gredice, mini tuneli, niski i visoki tuneli, plastenici, klijališta, staklenici.
  • Upoznati studente sa sistemima uzgoja bilja u zaštićenim prostorima –uzgoj na tlu (prednosti i nedostaci), značajem svjetlosti i dodatnog osvjetljavanja u uzgoju bilja, opremom i proračunom potreba,toplinom, sustavima grijanja, izvorima topline. Upoznati studente s načinima, opremom i mogućnostima smanjenja gubitka topline, sustavima ventilacije, relativna vlaga zraka, primjena CO2, značajem vode i specifičnostima navodnjavanja.
  • Upoznati studente s karakteristikama tla, smjesama supstrata i inertnim medijima, specifičnostima gnojidbe u zaštićenim prostorima, kristalonskim gnojiva i gnojiva za folijarnu pripremu. Upoznati studente s tehnologijama uzgoja odabranih biljnih vrsta u plastenicima i staklenicima.
Ishodi učenja
  • Interpretirati tipove, sustave, namjene i mogućnosti uzgoja u odabranim objektima zaštićenih prostora.
  • Analizirati zahtjeve kultura za uvjetima uzgoja u zaštićenim prostorima.
  • Preporučiti sustave uzgoja, vrste supstrata i gnojiva za uzgoj u zaštićenim prostorima.
  • Objasniti tehnologiju uzgoja odabranih vrsta i sortimenata bilja u zaštićenim prostorima.
  • Interpretirati potrebe za folijama, dodatnim osvjetljavanjem i toplinom odabranih vrsta uzgajanih u zaštićenim prostorima.