Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Mensur Ferhatović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je upoznati studenta sa klasama požare te prikladnim medijima za njihovo gašenje kao i vatrodojavnim i protupožarnim sustavima te vatrogasnom opremom.
Ishodi učenja
  • Odrediti (ne)prikladne medije za gašenje s obzirom na klase požara
  • Valorizirati različite stacionarne sustave za gašenje požara
  • Analizirati vatrodojavne sustave
  • Analizirati performanse protupožarnih sustava
  • Planirati nabavu i održavanje vatrogasne opreme te obuku vatrogasaca