Skoči na glavni sadržaj

ZAŠTITA OD POŽARA U PROMETU

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Dinko Jurjević,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Prepoznati i analizirati rizike nastanka požara na prijevoznim sredstvima i predvidjeti metode gašenja i preventive.
  • Analizirati jedan poznati događaj požara prijevoznog sredstva (cestovni promet, željeznica, pomorski promet, zračni promet) i zaključiti zašto je do nesreće došlo i koje su trebale biti preventivne i sl mjere da se štetan događaj ne dogodi ili dogodi s manje posljedica.
Ishodi učenja
  • Prepoznati rizike nastanka požara u prijevoznim sredstvima
  • Analizirati rizike nastanka požara u prijevoznim sredstvima
  • Preporučiti mjere zaštite od požara
  • Analizirati požarne nesreća u prijevozu
  • Preporučiti mjere za navedene štetne događaje