Skoči na glavni sadržaj

ZAŠTITA OD TERORIZMA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Zlatko Perić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user msvilicic
Marin Sviličić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa oblicima terorizma, čimbenicima koji dovode do pojave terorizma te mogućnostima zaštite.
Ishodi učenja
  • Razlikovati pojmove iz područja sigurnosti, zaštite i upravljanja sigurnošću informacijskog sustava.
  • Utvrditi utjecaj upravljanja sigurnošću informacijskih sustava na poslovanje poduzeća i kontinuitet poslovanja.
  • Izraditi dokument sigurnosne politike poduzeća 
  • Identificirati unutarnje i vanjske prijetnje i ranjivosti informacijskom sustavu poduzeća temeljem zahtjeva normi za upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
  • Procijeniti i vrednovati sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
  • Planirati i predložiti organizacijska i tehnička rješenja zaštite informacijskih sustava