Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 17
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 0
Vježbe 0
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studenta da razvije dublje znanje, razumijevanje, sposobnosti i stavove u kontekstu studijskog programa te razviti sposobnosti integriranja znanja i prezentiranja zaključaka.
Ishodi učenja
  • Definirati i riješiti stručni problem
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog rada 
  • Primjeniti usvojena znanja i kompetencije stečene kroz stručni studij 
  • Primjeniti usvojena znanja i specifične kompetencije iz pripadnog kolegija 
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature 6. Prikazati rezultate istraživanja