Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 10
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 0
Vježbe 0
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studenta da razvije dublje znanje, razumijevanje, sposobnosti i stavove iz područja struke te razviti sposobnosti integriranja znanja i prezentiranja zaključaka.
Ishodi učenja
  • Definirati i riješiti stručni problem.
  • Primijeniti metodologiju pisanja stručnog rada.
  • Primijeniti usvojene kompetencije stečene kroz stručni studij.
  • Primijeniti specifične kompetencije iz pripadnog kolegija.
  • Poštovati etičke principe i pravila citiranja literature.
  • Prikazati rezultate istraživanja.