Skoči na glavni sadržaj

Upisi 2022./2023. - treći upisni rok

JESENSKI ROK

Rijeka, 23. rujna 2022.

Obavijest o slobodnim mjestima za upis na preddiplomske stručne  studije

Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2022./2023.

 

Red. br. 

Naziv studija – mjesto izvođenja studija 

 

 

Redoviti studenti 

 

Izvanredni studij 

državljani RH/EU  

 

Izvanredni studij 

strani državljani 

1. 

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet- Rijeka 

26

24

5

2. 

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet- Rijeka 

9

2

2

3. 

Preddiplomski stručni studij Informatika -  Rijeka 

0

26

5

4. 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo - Rijeka 

27

17

5

5. 

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo -  Pazin 

9

12

0

6. 

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo - Poreč 

17

9

4

7. 

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 

17

8

2

8. 

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu - Rijeka 

11

15

2

9. 

Preddiplomski stručni studij Telematika – Rijeka 

9

23

2

10. 

Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam - Rijeka 

9

14

2

Za upis na preddiplomske stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.

  • Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010. godine ne moraju imati položene ispite državne mature.
  • Kandidati koji su srednju školu završili 2010. godine i kasnije moraju imati položene ispite državne mature.

Prijave za preddiplomske stručne studije predaju se osobno od 26. rujna 2022. do 29. rujna 2022. godine na adresu e-pošte evidencija@veleri.hr ili u uredovno vrijeme Studentske referade https://www.veleri.hr/hr/studentska-referada .

Uz popunjenu prijavu (OBRAZAC PRIJAVE)  treba priložiti:

  • rodni list iz sustava e-Građani;
  • domovnicu iz sustava e-Građani;
  • svjedodžbu o završnom ispitu/radu/maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti i potvrdu o položenim ispitima državne mature.
  • kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba,  koje izdaje nadležno Ministarstvo, odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje (opći, gimnazijski i umjetnički programi) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (strukovni programi);
  • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci (IBAN: HR6824020061100451485), uz naznaku “za razredbeni postupak”, poziv na broj OIB (kandidata) - 160;

Svi ostali uvjeti razredbenog postupka i upisa su definirani u Natječaju za upis u I. godinu na preddiplomske stručne  studije Veleučilišta u Rijeci  u  akademskoj godini 2022./2023., KLASA:   602-01/22-01/19, URBROJ: 2170-57-02-22-2/ML od 11. travnja 2022.

Upisi kandidata, prema rang listama, će biti  online na adresu e-pošte evidencija@veleri.hr i to 4. listopada 2022. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Studentskoj referadi na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr.