Skoči na glavni sadržaj

Upisi u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija u trećem upisnom roku

Upisi studenata u prvu godinu stručnih prijediplomskih studija Veleučilišta u Rijeci za kandidate koji su na rang listama stekli pravo upisa održat će se

online preko adrese e-pošte evidencija@veleri.hr

3. listopada 2023. godine od 0 do 24 sata. 

Molimo Vas da prije pristupanja online upisu pripremite sljedeće dokumente:

1. Preuzeti i ispuniti obrasce, koji su dostupni na sljedećim poveznicama:

2. Skenirati, odnosno, pripremiti digitalne verzije sljedećih dokumenata:

    1. osobne iskaznice ili  uvjerenja o prebivalištu  (pdf ili jpg)
    2. dokaza o uplati iznosa od 39,82 (300,00 kuna) za troškove upisa (pdf ili jpg)
     (uplatu izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (studenta)-200
    3. rodnog list iz sustava e-građani
    4. domovnice iz sustava e-građani
    5. potvrde o uplati participacije (pdf ili jpg) u iznosu 1.021,97 (7.700,00) kuna za redovite studente koji su bili upisani na drugom visokom učilištu kao redoviti studenti na istoj razini studija. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (studenta). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733.
    6. I S P I S N I C E (pdf ili jpg) s prethodnog visokog učilišta za pristupnike koji su već studirali u redovitom statusu na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pristupnici koji su studirali u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili izvanredno, moraju dostaviti potvrdu o statusu na prethodnom visokom učilištu iz koje je vidljivo da nisu koristili subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja.
    7. izvanredni studenti moraju priložiti potvrdu o uplati participacije (pdf ili jpg) i to za studije koji se izvode u Rijeci u iznosu od 838,81 (6.320,00 kuna), a za studije koji se izvode u Pazinu i Poreču 929,06 (7.000,00 kuna).  Uplatu je potrebno izvršiti na račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB (studenta). U slučaju kartičnog plaćanja, obratite se na 051/353-733.

Popust za gotovinsko plaćanje participacije (općom uplatnicom, Internet ili mobilnim bankarstvom) je 5% kojeg obračunavate sami prilikom uplate.

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store.
Datoteke je potrebno imenovati na način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „ivan_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno „ivan_horvat_potpis“ za e-indeks/iksicu.

3. Poslati poštom:

Original svjedodžbe o završnom radu (strukovne škole) odnosno svjedodžbe o državnoj maturi (gimnazije) morate do 10. 10. 2023. osobno donijeti u Studentsku referadu (uredovno vrijeme) na adresi:

Veleučilište u Rijeci

Vukovarska 58

51000 Rijeka