Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

dr. sc. socio. Nataša Zrilić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

Redoviti i izvanredni Pazin:

dr. sc. socio. Zlatko Šehanović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user dsirola
dr. sc. socio. Davor Širola,
profesor stručnog studija
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Steći uvid u ključne karakteristike i trendove u suvremenom poslovnom, društvenom i prirodnom okruženju.
  • Razumjeti dosadašnje i perspektivne modele tranzicije, nacionalnog i regionalnog razvoja Hrvatske u okviru EU.
  • Prepoznati glavne nositelje ekonomske politike te potencijale i prepreke strateških promjena u postojećoj gospodarskoj strukturi i konkurentskoj poziciji Hrvatske.
Ishodi učenja
  • Identificirati promjene u okruženju i moguće posljedice za gospodarstvo i društvo
  • Analizirati ključne razvojne prepreke u ostvarivanju konkurentnog gospodarstva u RH 
  • Identificirati glavne ciljeve, programe i potencijale razvoja gospodarstva na mikro, mezo i makro razini
  • Utvrditi značajke glavnih djelatnosti i karakteristike gospodarske infrastrukture u Hrvatskoj
  • Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata