Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti:

Profile picture for user bvukelic
doc. dr. sc. Bernard Vukelić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

Izvanredni:

dr. sc. socio. Elena Krelja Kurelović,
profesor stručnog studija
Vidi profil

Redoviti i izvanredni Pazin:

dr. sc. socio. Elena Krelja Kurelović,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegij je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima poslovnog odlučivanja potrebnim za kvalitetnu pripremu odluke.
  • Naglasak je na primjeni informacijskih sustava u odlučivanju te metodama i tehnikama odlučivanja.
  • Studenti će usvojene metode i tehnike primjenjivati na zadacima te sudjelovati u donošenju odluka.
Ishodi učenja
  • Argumentirati značajke poslovnog odlučivanja
  • Razlikovati načine odlučivanja, te čimbenike koji utječu na odlučivanje
  • Interpretirati modele i tehnike odlučivanja
  • Primijeniti softverske alate za pomoć u poslovnom odlučivanju