Skoči na glavni sadržaj

Presjedništvo studentskog zbora

Predsjedništvo Studentskog zbora je tijelo Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci koje predlaže Statut Studentskog zbora, predlaže donošenje novih ili izmjene postojećih akata, bira Predsjednika i zamjenika, Studentskom zboru podnosi izvješće o radu te obavlja izvršne i druge poslove utvrđene Statutom Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci.

Predsjedništvo čini 5 (pet) članova, a to su: Predsjednik, Zamjenik predsjendika te Tajnik Studentskog zbora. Osim njih, preostala 2 (dva) člana biraju svi članovi Studentskog zbora međusobno. Nakon konstituiranja Predsjedništva, članovi međusobno biraju Predsjednika i Zamjenika.

 

 

Članovi predsjedništva studentskog zbora
Stela Pleša Presjednik
Marta Modrušan Zamjenica
Izabela Kosović Član
Evelin Pilar Član
Djellza Hoxha Član