Skoči na glavni sadržaj

SZ VeleRi utemeljen je 1998. godine kada je osnovano i Veleučilište, i to kao studentsko predstavničko tijelo koje ima cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta ali i na državnoj pa i međunarodnoj razini.

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo o nedopustivosti diskriminacije po osnovi rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, naobrazbe i društvenog položaja.

Studenti Veleučilišta u Rijeci svake druge godine biraju svoje studentske predstavnike te studentskog pravobranitelja unutar Studentskog zbora Veleučilišta u Rijeci.

SZ VeleRi čine Predsjednik te Zamjenik predsjednika, Tajnik, Predsjedništvo te Skupština SZ-a.

Temeljni akt na kojemu se temelji rad Studentskog zbora je Statut.

Studentski zbor Veleučilišta u Rijeci djeluje od samog osnutka Veleučilišta.