Skoči na glavni sadržaj

Studentski pravobranitelj

Studentskog pravobranitelja imenuje Studentski zbor na vrijeme od jedne godine. Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.

Studentski pravobranitelj:

  • prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Veleučilišta u Rijeci,
  • savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
  • može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.

Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ

 


Studij:
Kabinet: 
437 (Vukovarska 58, 51 000 Rijeka, 4. kat)
E-mail: pravobranitelj@veleri.hr

Konzultacije: prema dogovoru na e-mail