Skoči na glavni sadržaj

Student Matija Leskovar predstavio stručni rad na XIII. Stručnom skupu vatrogasaca u Opatiji

U Opatiji je 11. i 12. travnja 2024. održan XIII. Stručni skup vatrogasaca. Na skupu su sudjelovali predavači i studenti Veleučilišta u Rijeci. Predavači Dinko Jurjević i Marko Kršulja, zapovjednik VZ PGŽ-a Mladen Šćulac, Dario Bognolo predavač na Sveučilištu u Puli i naš student Matija Leskovar napisali su i prezentirali svoj stručni rad.

Rad je nastao na temelju Swot analize AFF pjene za gašenje požara u okviru kolegija Zaštita od požara u prometu, a skupu ga je predstavio jedan od koautora, student Matija Leskovar. 

Studij
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika

Dodjela priznanja Anamariji Bilić za najbolji diplomski rad iz područja sigurnosti i zaštite

Na 23. godišnjoj nacionalnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu“ u organizaciji  ZIRS učilišta - ustanove za obrazovanje odraslih, znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ i suorganizatora, Hrvatskog društva za medicinu rada – Ogranak Zagreb studentici Anamariji Bilić dodijeljeno je priznanje i nagrada kao najboljoj studentici studija zaštite i sigurnosti na Veleučilištu u Rijeci. Studentica je napisala diplomski rad s naslovom Stavovi zaposlenika o sigurnosti na radu i kultura sigurnosti na radu pod mentorstvom dr. sc. socio. Anite Stilin u okviru kolegija Menadžment sigurnosti na radu što ukazuje na važnost razvoja „mekanih“ vještina inženjera sigurnosti i zaštite te potrebu povezivanja društvenih i tehničkih znanosti.

Nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i tvrtkama za postignuća u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu za 2023. godinu dodijeljene su u svečanom dijelu konferencije 7. prosinca 2023.

Studij
Stručni diplomski studij Poduzetništvo
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika
Slika

Održana 23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu“

U organizaciji  ZIRS učilišta - ustanove za obrazovanje odraslih, znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ i suorganizatora, Hrvatskog društva za medicinu rada – Ogranak Zagreb, održana je 23. tradicionalna godišnja nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu“, koja je na plenarnom dijelu okupila više od 400 sudionika, a na dvodnevnim radionicama njih više od 250.

Kao gosti na konferenciji bili su nazočni predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvatske, predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Sjeverne Makedonije, dekani, prodekani i predstavnici obrazovnih ustanova u području sigurnosti i zaštite te predstavnici strukovnih udruga koje djeluju  u sigurnosti i zdravlju na radu.    

Konferencijom i pratećim sadržajima nastavljena je misija promicanja značaja cjeloživotnog učenja, unapređivanja  znanja, podizanja svijesti, razmjene informacija i dobre prakse s ciljem služenja potrebama svih sudionika koji su uključeni u sigurnost i zdravlje na radu.

Na ovogodišnjoj konferenciji nagradu za najbolji diplomski rad iz područja sigurnosti i zaštite na Veleučilištu u Rijeci dobila je naša alumna Anamarija Bilić.

Više o konferenciji možete pročitati na poveznici.

Studij
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu

Sudjelovanje studentice Nine Krajcar na međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji

U petak 13. 10. 2023. na Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću u organizaciji Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar uz partnerstvo Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Veleučilišta u Karlovcu, Visoke škola za finansije i računovodstvo FINra, Tuzla, Bosna i Hercegovina te Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Slovenija održana je  3. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija “Nasljeđe Nikole Tesle - integracija digitalnih rješenja“. Naša studentica 1. godine stručnog diplomskog studija Sigurnost na radu Nina Krajcar na konferenciji je izlagala rad na temu Inteligentni transportni sustavi u funkciji sigurnosti tunela Učka koji je proizašao iz završnog rada kojim je zaokružila svoju priču na preddiplomskoj razini studija. Više o konferenciji možete pročitati na https://velegs-nikolatesla.hr/na-veleucilistu-odrzana-3-medunarodna-znanstveno-strucna-konferencija-nasljede-nikole-tesle/.

Studij
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu

Obilježen 28. travnja - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te Nacionalni dan zaštite na radu

U povodu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja 2023. u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu održan je stručni skup na temu „Prednosti i izazovi digitalizacije u području zaštite na radu“.

Na skupu su dodijeljena priznanja za unapređivanje zaštite na radu za 2023. godinu g. Darku Klariću, gđi Kristini Dundović, g. Dinku Jurjeviću, g. Sarajku Baksi i poduzeću Holcim (Hrvatska) d. o. o.

Dobitnica priznanja, gđa Kristina Dundović iz Veleučilišta u Rijeci predstavila je razvoj i primjenu umjetne inteligencije u sigurnosti na radu, kao i prednosti i nedostatke umjetne inteligencije u tom području te predviđanja za budućnost.

Više o samom skupu i dodijeli priznanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

https://uznr.mrms.hr/odrzan-strucni-skup-prednosti-i-izazovi-digitalizacije-u-podrucju-zastite-na-radu/

https://uznr.mrms.hr/nacionalno-vijece-znr/nagrade-i-priznanja/

https://mrosp.gov.hr/vijesti/obiljezen-28-travnja-svjetski-dan-sigurnosti-i-zastite-zdravlja-na-radu-te-nacionalni-dan-zastite-na-radu/13085

Studij
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Studenti Veleučilišta na 17. stručnom skupu vatrogasaca RH

U Opatiji je 13. i 14. travnja 2023. održan Stručni skup vatrogasaca. Na skupu su sudjelovali i predavači i studenti Veleučilišta u Rijeci. Predavač Dinko Jurjević, zapovjednik VZ PGŽ-a Mladen Šćulac i naši studenti Matija Leskovar i Siniša Kauzlarić  napisali su i prezentirali svoj stručni rad. Rad je nastao na temelju istraživanja požara električnih cestovnih vozila u okviru kolegija Zaštita od požara u prometu, a skupu ga je predstavio jedan od koautora, Siniša Kauzlarić.

Studij
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Slika

Barbara Jarni, studentica Veleučilišta u Rijeci, osvojila je Nagradu dr. sc. Josip Čiček za najbolji studentski rad na 24. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti

Barbara Jarni, studentica Veleučilišta u Rijeci, osvojila je prvu Nagradu dr. sc. Josip Čiček za najbolji studentski rad na 24. Međunarodnom simpoziju o kvaliteti / Kvaliteta - jučer, danas, sutra, koji je održan u Opatiji od 22. do 24. ožujka 2023. Rad pod nazivom "Kvaliteta i upravljanje različitostima" prezentirala je na skupu, a mentorica rada je doc. dr. sc. Sanja Zambelli, viši predavač. Na skupu su aktivno sudjelovali i studenti s kolegija "Osiguranje kvalitete" i "Integralni sustav upravljanja kvalitetom".

Doc. dr. sc. Sanja Zambelli sudjelovala je s radom "Razvoj kvalitete ponude hotela uvođenjem novog koncepta aktivnog i zdravog turizma" koji je napisala u koautorstvu s Rose Marie Šturlić Raspor, mag. oec., direktoricom Hotela Istra. 

Studij
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu u Studentskom centru Rijeka

 

U povodu obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu u Studentskom centru Rijeka, u organizaciji Službe integralne sigurnosti i u suradnji s riječkim vatrogascima, održana je vježba evakuacije i spašavanja u slučaju požara. U simulaciji požara sudjelovali su korisnici smještaja, odnosno djelatnici SCRI-ja te studenti Veleučilišta u Rijeci u pratnji Kristine Dundović, v. pred. Održana je i pokazna vježba korištenja uređaja za gašenje požara u zatvorenim i otvorenim prostorima, u kojoj su također aktivno sudjelovali studenti Veleučilišta u Rijeci.

Voditelj Službe integralne sigurnosti i naš bivši student Matija Leskovar, struč. spec. ing. sec., pojasnio je studentima organizaciju zaštite na radu unutar Službe integralne sigurnosti u SCRI-ju, nakon čega je odgovorio na pitanja studenata vezana uz način njezine provedbe. Ovim putem zahvaljujemo gospodinu Leskovaru na pozivu, nadajući da će se naša suradnja i dalje nastaviti.

 

Studij
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

Nastavnici i studenti Odjela sigurnosti na radu sudjelovali su u uređenju rujanskog izdanja Narodnog zdravstvenog lista

Narodni zdravstveni list je dvomjesečni časopis Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije kojem je cilj unapređenje zdravstvene kulture. Rujansko izdanje časopisa posvećeno je zaštiti na radu te su ga pomogli urediti nastavnici i studenti Odjela sigurnosti na radu Veleučilišta u Rijeci koji su objavili sljedeće članke:

  • Dr. sc. Sandra Debeljak, viši predavač: Zaštita zdravlja na radu – Zaštita važna svima, dobra za radnika, dobra za posao
  • Dr. sc. Drago Pupavac, prof. v. š.: Nesreće na radu – Ljudske pogreške nisu uzrok nego pokazatelj dubljih problema organizacije
  • Dr. sc. Sanja Raspor Janoković, prof. v. š.; Maja Šupuković, asistent: Najčešći uzroci ozljeda na radu – Ozljeđivanje u porastu
  • Željka Cvilko, studentica: Primjena osobne zaštitne opreme u praksi – Sve rjeđe korištenje zaštitne opreme
  • Kristina Dušek, studentica: Rad na visini alpinističkom tehnikom – Složena tehnika rada kojoj su uvjeti edukacija i oprema
  • Maja Šupuković, asistent: Zaštita sluha – Buka smanjuje radnu i životnu sposobnost.
Studij
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu

Veleučilište u Rijeci i British American Tobacco Adria potpisali su ugovor o suradnji

Veleučilište u Rijeci i British American Tobacco Adria (BAT Adria), vlasnik TDR-a, potpisali su ugovor u suradnji. Cilj suradnje je omogućiti studentima plaćenu stručnu praksu, upoznati ih s radom u multikulturalnoj sredini, te im kroz gostovanje predavača iz kompanije prikazati konkretne slučajeve iz prakse kao pripremu za buduće poslovne izazove.

BAT Adria ovom suradnjom mladim će stručnjacima s Veleučilišta u Rijeci omogućiti da svoje vještine i znanja isprobaju u pravom radnom okruženju kako bi u svom budućem razvoju imali jasne ciljeve i ambicije te radili na ostvarenju svojih snova.

Stručne prakse su odlična prilika za studente koji tako iz prve ruke mogu iskusiti kulturu kompanije te dobiti priliku biti dijelom dinamičnog i izazovnog radnog okruženja.

Natječaj za obavljanje stručne prakse u kompaniji BAT Adria otvoren je do 15. veljače 2018. godine. Detalji se nalaze na poveznici: https://www.veleri.hr/?q=node/573&Key_ID_OBA=34856

Studij
Stručni diplomski studij Poduzetništvo
Stručni diplomski studij Sigurnost na radu
Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo
Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu
Slika
Subscribe to Stručni prijediplomski studij Sigurnost na radu