Skoči na glavni sadržaj

Natječajna dokumentacija za stručnu praksu

 

 

 

 

 

OBVEZNI DOKUMENTI:

 1. Popunjen i vlastoručno potpisan prijavni obrazac - Obrazac 1;
 2. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (vlastoručno potpisano) – Obrazac 2;
 3. Životopis (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku) – Obrazac 3
 4. Izjava uz prijavu (tiskana i potpisana) – Obrazac 4
 5. Izjava o obradi osobnih podataka - Obrazac 5
 6. Prijepis ocjena svih položenih ispita na svim razinama visokoškolskog obrazovanja: prijediplomskoj  i diplomskoj-Obrazac 6 (zahtjev poslati na pisarnica@veleri.hr )
 7. „Acceptance Confirmation“ organizacije u kojoj se planira obaviti stručna praksa – ovjeren od strane ovlaštene osobe u inozemnoj organizacij – Obrazac 7
 8. Suglasnost povjerenika/voditelja stručne prakse- Obrazac 8
 9. Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave,

DODATNI DOKUMENTI 1  (samo u slučaju ako se potražuje dodatna financijska potpora za podzastupljene ili ranjive skupine studenata, obvezna natječajna dokumentacija navedena je u točki F Natječaja.

 1. Obrazac i potrebna dokumentacija za dokazivanje statusa studenta s manje mogućnosti – Obrazac 9;
 2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (Obrazac 10)  i prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata slabijeg socioekonomskog statusa (Obrazac 11)  - Objašnjenje dokazivanja nižeg socioekonomskog statusa
 3. Prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom ili posebnim potrebama - Obrazac 12
 4. Inclusion support obrazac– Obrazac 13 (popunjava nakon odabira na Natječaju)

DODATNI DOKUMENTI 2

 1. Izjava časti za korištenje zelenog načina putovanja – Obrazac 14 (popunjava se nakon odabira na Natječaju)
 2. Skupna Izjava časti za korištenje zelenog načina putovanja – Obrazac 15 (popunjava se nakon odabira na Natječaju)

DODATNI DOKUMENTI 3 (nije obvezno):

 1. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ako ju posjedujete). Ova potvrda je obvezna ako ne postoji ocjena iz navedenog stranog jezika ostvarena tijekom studija.