Skip to main content

Mediji o nama

Dani Veleučilišta u Rijeci - Pub kviz s Deanom Kotigom
Obilježena 26. godišnjica osnivanja Veleučilišta u Rijeci
Dani Veleučilišta u Rijeci prezentacija poslodavaca studentima

Studenti o nama


7000+
više od 7000 diplomiranih studenata

90%
vanjskih stručnih predavača dolazi iz prakse

30+
više od 30 gostujućih predavanja godišnje

20+
više od 20 stručnih izleta / terenske nastave godišnje

43
43 Erasmus+ partnerskih visokih učilišta

25
25 godina tradicije

Društveno odgovorno poslovanje

Studenti i nastavnici Veleučilišta u Rijeci zajednički volontirali u riječkom Caritasu

Dana 26. i 27. ožujka 2024.