Informacije o fondu

Knjižnični se fond sastoji prvenstveno od jedinica za potrebe nastavnog programa i kontinuirano se povećava i proširuje novim knjigama i časopisima. Knjižnica posjeduje fond građe iz područja prometnih, ekonomskih i tehničkih znanosti, prilagođen potrebama studija i znanstvenog rada na Veleučilištu. Knjižnični se fond  (krajem 2015.) sastoji od 5.600 svezaka omeđenih publikacija. Zbirka se kontinuirano popunjava kupovinom i pretplatom. Knjižnica sakuplja zbirku diplomskih i završnih radova studenata Veleučilišta, pa se ona krajem 2015. sastoji od 2894 diplomskih/završnih radova (uvezanih ili na CD-u u elektroničkom zapisu), te 894 specijalističkih završnih radova (također uvezanih ili na CD-u u elektroničkom zapisu). Radovi obranjeni od prosinca 2015. nalaze se pohranjeni i u Digitalnom repozitoriju Veleučilišta.

Knjižnični fond može se pretraživati na web-stranicama knjižničnog kataloga.

Veleučilište je, kao visokoškolska ustanova, uključeno u projekt Centra za online baze podataka, pa su strani i hrvatski znanstveni i stručni časopisi studentima i nastavnicima dostupni preko Centra za online baze podataka.  

 

Knjižnica Veleučilišta u Rijeci u 2014. godini prima sljedeće časopise:

 1. Ambalaža – časopis za proizvođače i korisnike ambalaže - ISSN - 1845-9935 - www.ambalaza.hr
 2. Banka – financijsko poslovni mjesečnik – ISSN 0353-6335 – www.banka.hr
 3. Bug  - časopis za informatiku - ISSN 1330-0318 - www.bug.hr
 4. Engineering Review - znanstveni časopis za nove tehnologije u strojarstvu, brodogradnji i elektrotehnici - ISSN 1330-9587 - www.riteh.hr/izda_djel/er/index.html
 5. Infotrend – prvi hrvatski časopis za informatiku u poslovanju – ISSN – 1330-0393 – www.trend.hr
 6. International Journal of Shipping and Transport Logistics - ISSN 1756-6517
 7. Književna smotra : časopis za svjetsku književnost – ISSN - 0455-0463
 8. Lider  - ISSN – 1845-7118 - www.liderpress.hr/
 9. Metodički ogledi – ISSN – 0353-765X
 10. Mreža – časopis za IT profesionalce – ISSN – 1331-2839 - www.bug.hr/mreza/
 11. Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu – ISSN - 1330-0059
 12. Naše more - znanstveni časopis za more i pomorstvo (Journal of Marine Sciences) - ISSN 0469-6255
 13. Olimp : magazin Hrvatskog olimpijskog odbora – ISSN - 1331-9523 
 14. Promet-Traffic-Traffico –Scientific Journal on Transportation Research - ISSN – 0353-5320
 15. Qlife. znanost i umjetnost liderstva – ISSN - 1846-9590
 16. Računovodstvo i porezi u praksi : mjesečnik za računovodstvena, porezna i druga ekonomska područja – ISSN - 1845-6448
 17. Računovodstvo, revizija i financije – ISSN – 0353-8087 - www.rrif.hr/
 18. Revue des Oenologues – ISSN 0760-9868
 19. Sigurnost – časopis za sigurnost o radnoj i životnoj okolini – ISSN - 0350-6886 www.zirs.hr/publikacije.asp?publication=231 
 20. Solarna tehnologija - časopis za projektante, proizvođače, distributere i korisnike solarnih sustava – ISSN 1845-769X 
 21. Strani jezici - časopis za primjenjenu lingvistiku - ISSN 0351-0840 - www.ffzg.hr/sj 
 22. Suvremeni promet – časopis za pitanje teorije i prakse prometa – ISSN – 0351-1898 
 23. Tim4pin magazin : specijalizirani časopis Centra za razvoj javnog i neprofitnog sektora – ISSN – 1848-7610
 24. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review – ISSN 1366-5545
 25. Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti – ISSN - 0503-1583
 26. Vidi – ISSN 1330-626x - www.vidi.hr/
 27. Vijenac – novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost – ISSN 1330-2787 – www.matica.hr/vijenac
 28. Zadruga – ISSN – 1845-982x 
 29. Zeleno i plavo - magazin primorsko-goranske županije - ISSN 1845-5220 - www.pgz.hr/zip.html 
 30. Željeznice 21 - Stručni časopis inženjera i tehničara hrvatskih željeznica - ISSN 1333-7971 - www.ithz.hr/Zeljeznice_21.html
 31. Zaštita - časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine - ISSN 1845-7134 - www.zastita.info/hr/casopis/?brojId=134