Mehanizacija u vinogradarstvu i vinarstvu

Poreč

Nositelj kolegija: 
prof. dr. sc. Jurić Tomislav

Okvirni sadrzaj predmeta

Motori s unutarnjim sagorijevanjem: tipovi, princip rada, nacini korištenja motora. Goriva i maziva. Osnovi dijelovi traktora. Modeli traktora u vocarsko - vinogradarskoj proizvodnji. Strojevi i uredaji za uredenje zemljišta, pripremu za sadnju i sadnju vinove loze. Oprema za proizvodnju loznog sadnog materijala. Strojevi za obradu tla, osnovnu i dopunsku gnojidbu u vinogradima i vocnjacima. Metode, strojevi i uredaji za primjenu pesticida u vinogradima i vocnjacima. Metode i sustavi za navodnjavanje u vinogradarstvu i vocarstvu. Strojevi i oprema za berbu i transport grozda do podruma. Odrzavanje poljoprivrednih strojeva i uredaja. Organizacija vinskog podruma. Prijem i kontrola kvalitete grozda. Strojevi i oprema za preradu grozda: Linija za preradu bijelih sorti; Linija za preradu crnih sorti; Muljace – runjace; Ocjedivaci; Preše diskontinuirane i kontinuirane; Pumpe i sustavi za prebacivanje mase; Uredaji za kontrolu vrenja. Strojevi i oprema za doradu vina: Filtri; Stabilizatori; Linije za pranje i punjenje boca; Sustavi za sterilizaciju, cepljenje i opremanje boca.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje sa elementima motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Upoznavanje sa modernim strojevima i uredajima u vinogradarskoj i vocarskoj proizvodnji. Upoznavanje sa strojevima i uredajima za preradu grozda i doradu vina. Rad sa pojedinim tipovima strojeva i uredaja u vinogradu i vinskom podrumu.

Nacin polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Nema preduvjeta za upis.