Vinogradarstvo II

Okvirni sadrzaj predmeta

Vezidba vinove loze. Tehnike vezidbe. Materijali za vezidbu vinove loze. Zelena rezidba vinove loze. Tehnika zelene rezidbe. Pinciranje mladice. Vršikanje mladica. Skidanje lišca. Zalamanje zaperaka. Ostali nacini zelene rezidbe.

Razvijanje opcih i specificnih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje studenata sa osnovnim i naprednim tehnikama vezidbe i zelene rezidbe vinove loze.

Nacin polaganja ispita

Usmeni ispit. (preduvjet polozen ispit iz kolegija Vinogradarstvo I)

Nacin pracenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Studenti imaju mogucnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadrzaj kolegija te nacin i razumljivost izlaganja nastavnika.

Preduvjeti za upis predmeta

Odslušan kolegij Vinogradarstvo I.