Razvoj Veleučilišta

Na temelju Zakona o visokim učilištima (NN 75/98), a prateći europske trendove razvoja binarnog sustava visokog obrazovanja, osnovano je Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 21. svibnja 1998. godine Veleučilište u Rijeci.

Sukladno temeljnim odrednicama stručnih studija u europskim zemljama, temeljna je zadaća Veleučilišta u Rijeci usmjeravanje studenata prema budućem zvanju s naglaskom na praksu i usvajanje stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Od samog početka, Veleučilište u Rijeci definira i prilagođava svoje nastavne programe potrebama tržišta, a posebno potrebama razvoja Primorsko-goranske županije i drugih županija u Republici Hrvatskoj.

U 10 godina svojeg rada Veleučilište u Rijeci ostvarilo je temeljna načela i glavne ciljeve binarnog sustava u Visokom školstvu Republike Hrvatske, uspješno ustrojilo stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije te osiguralo vlastite prostore, opremu i nastavne kadrove.
Danas se može reći da su uspješno rješeni i da postoje svi temeljni elementi koji osiguravaju razvoj i uspješno studiranje na Veleučilištu u Rijeci.
Postojeći stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji na Veleučilištu u Rijeci djelo su vlastitih kadrova i predstavljaju garanciju daljnjeg razvoja Veleučilišta. Stalno inoviranje i prilagođavanje programapotrebama okruženja, te planirani novi studijski programi u Rijeci, jasno govore da se uspješno ostvaruje zacrtana misija i vizija Veleučilišta u Rijeci.

Veleučilište u Rijeci surađuje s velikim brojem gospodarskih subjekata te s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu. Sve to osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika s naglaskom na racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Stalan nadzor i rast kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važeće zadaće na kojima se temelji budućnost institucije.