Rang liste - Poreč

Upis kandidata na specijalističke diplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci će se održati u ponedjeljak 6. listopada 2014. od 10,00 do 12,00 sati za redovite i od 10,00 do 15,00 sati za izvanredne studente  u zgradi Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka, osim za specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo koji će se upisivati u Poreču.

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original
  • izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu školarine (mogućnost plaćanja u dvije jednake rate)
  • ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome završenog stručnog studija
  • ovjereni prijepis ocjena (ukoliko je na prijavama predana neovjerena preslika) ili ovjerenu dopunsku ispravu

 

Rang liste:

Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo - redoviti

Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo - izvanredni


Stručni studij mediteranske poljoprivrede - izvanredni studij