Rang liste - Poreč

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • dokaz o uplati od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
  • završnu svjedodžbu srednje škole - original
  • dokaz o uplati školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • školarina za studije u Rijeci i Pazinu iznosi 6.000,00 kuna, a za studij u Poreču 7.320,00 kuna i plaća se u cijelosti, a uplata mora biti izvršena do dana upisa

 

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to  

6. listopada 2016. u 16,00

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču (Mediteranska poljoprivreda i Vinarstvo) održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to 6. listopada 2016. godine od 16,00 do 17,00 sati.

Rang liste:

Stručni studij Vinarstvo - izvanredni studij

Stručni studij Mediteranska poljoprivreda - izvanredni studij