Rang liste - Poreč

 

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • dokaz o uplati od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original
  • završnu svjedodžbu srednje škole - original
  • dokaz o uplati školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN:
    HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • školarina za studije u Rijeci i Pazinu iznosi 6.000,00 kuna, a za studije u Poreču 7.320,00 kuna i plaća se na dan upisa

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču (Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda) održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to

19. lipnja 2015. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

 

Rang liste:

Stručni studij mediteranske poljoprivrede - izvanredni studij

Stručni studij Vinarstvo - izvanredni studij