Rang liste - Poreč

Upis kandidata na preddiplomske stručne studije Veleučilišta u Rijeci u jesenskom roku će se održati u petak  12. rujna 2014. od 15,00 do 17,00 sati u zgradi Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka osim upisa studija Mediteranska poljoprivreda čiji će se kandidati upisati na Poljoprivrednom odjelu u Poreču.

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  •  uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original
  • završnu svjedodžbu srednje škole - original
  • uplatu školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)

 

 

Rang liste:

Stručni studij mediteranske poljoprivrede - izvanredni studij