Obavijest uz upis kandidata

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU NA UPISE PRISTUPITI OSOBNO I DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – original
  • izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu školarine
  • ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome završenog stručnog studija
  • ovjereni prijepis ocjena (ukoliko je na prijavama predana neovjerena preslika) ili ovjerenu dopunsku ispravu