Poduzetničke vještine

Rijeka

Okvirni sadržaj predmeta

 

Praktične poduzetničke vještine, neophodne u razvijanju osobne karijere i u razvijanju poduzeća. Značaj razumijevanja i primjene tehničkih, komunikacijskih i koncepcijskih vještina; te se posebno inzistira na razvijanju osobne osposobljenosti za upravljanje pojedincem, grupama, procesima i promjenama. Kolegij je usmjeren razvijanju praktičnih vještina u području donošenja odluka, rješavanja problema; komunikacijom te prezentacijskim ili vještinama savjetovanja i konzultiranja. Spektar bitnih vještina potrebnih poduzetniku u svakodnevnom vođenju posla. Ovladavanje  poduzetničkim vještinama bitna je pretpostavka za osobnu ulogu u razvitku inovativnog i poduzetničkog ponašanja. Tematske cjeline ovog kolegija su: razvijanje samosvijesti; upravljanje stresom; analitički pristup problemu; kreativno rješavanje problema; vrednujuća i podržavajuća komunikacija; moć i utjecaj; upravljanje konfliktnim situacijama; motivacija; osnaživanje i delegiranje; timski rad; upravljanje promjenama.

 

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

 

Analitički tumačiti elemente osobnog liderstva,  timskih i komunikacijskih vještina,  u situacijama od kritične važnosti za poslovni uspjeh; Usporedba i vrednovanje ponašanja i područja vlastitog unapređivanja.

 

Način polaganja ispita

 

Pismeni i usmeni ispit.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

 

Studenti imaju mogućnost preko interne ankete dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.

 

Preduvjeti za upis predmeta

 

Nema preduvjeta.