Ispitni rokovi Poslovnog odjela

Stručni i Specijalistički studij Informatike - Rijeka

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništva - Rijeka

Raspored ispita: