SENZORIKA VINA II

Poreč

Nositelj kolegija: 
mr. sc. Alpeza Ivana, predavač

Okvirni sadržaj predmeta
Primjeri korištenja senzorskih tehnika u praktičnim slučajevima (razvoj novog proizvoda, tipizacija, kontrola kakvoće i kondicija vina). Instrumentno vrednovanje senzorskih osobina: naglasak na plinsku kromatografiju, masenu spektrofotometriju. Ocjenjivački listići i tehnika ocjenjivanja vina na međunarodnim izložbama. Sustavi uspoređivanja : rangiranje, uspoređivanje u parovima, dva-tri test, trojni test, panel degustacija. Razvoj opisnih profila vina i ocjena komercijalnih vina. Vođene degustacije (bijela, rose, crna, specijalna i pjenušava vina).
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)
Kroz ovaj kolegij studenti će steći nova znanja o senzornim osobinama vina, o vođenim degustacijama vina i pravilnom načinu provjeravanja i testiranja degustatora. Na taj način bit će osposobljeni za vođene degustacije i da vode stručne komisije za senzorno ocjenjivanje.

Način polaganja ispita
Usmeni ispit.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Studenti imaju mogućnost  preko anketnog lista dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija, te  način i razumljivost izlaganja nastavnika.
Preduvjeti za upis predmeta
Nema preduvjeta.