Obavijest za upis kandidata prijavljenih preko internetske stranice www.postani-student.hr

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI MORAJU NA UPISE PRISTUPITI OSOBNO I DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

  • uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
  • dvije fotografije formata 4×6 centimetara
  • presliku osobne iskaznice
  • domovnicu - original ili ovjerenu kopiju (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original (prihvaća se dokument iz sustava e-Građanin)
  • završnu svjedodžbu srednje škole - original
  • izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)

 
Ukoliko kandidat ne može upisima pristupiti osobno, upisati ga može osoba koju je opunomoćio.

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka, prema sljedećem rasporedu:

IZVANREDNI STUDENTI
Cestovni promet, Željeznički promet, Sigurnost na radu i Telematika 21. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Informatika i Poduzetništvo (Rijeka i Pazin) 22. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati

REDOVITI STUDENTI 
Cestovni promet - 25. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Željeznički promet - 25. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Informatika - 26. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Sigurnost na radu - 26. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Poduzetništvo (Rijeka i Pazin) - 27. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Telematika - 27. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču  održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to:

Vinarstvo za redovite i izvanredne studente 21. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
Mediteranska poljoprivreda za redovite i izvanredne studente 22. 7. 2016. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.