SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI U 2016./2017. AKADEMSKOJ GODINI

VELEUČILIŠTE U RIJECI
Trpimirova 2/V, 51000 Rijeka, tel: (051) 321-300 fax: (051) 211-270
e-mail: ured@veleri.hr, http://www.veleri.hr


 

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKE STRUČNE STUDIJE VELEUČILIŠTA U RIJECI U 2016./2017. AKADEMSKOJ GODINI

 


Red. br.
Naziv studija - mjesto izvođenja studija
Upisna mjesta
Izvanredni studij
1.
stručni studij Cestovni promet- Rijeka 12
2.
stručni studij Željeznički promet - Rijeka 3
3. stručni studij Informatika -  Rijeka 2
4. stručni studij Poduzetništvo - Rijeka i Pazin 25
5. stručni studij Vinarstvo - Poreč 3
6. stručni studij Mediteranska poljoprivreda - Poreč 6
7. Stručni studij Telematika - Rijeka 2

 

Mjesto izvođenja studija:
Rijeka
, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211
Poreč, C. Huguesa 6, tel. 052/451-950;
Pazin, Šetalište 154. brigade hrvatske vojske b.b., 052/426-901

Uplate na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485, poziv na broj: OIB pristupnika.

Prijave za sve studije se predaju na adresi: Veleučilište u Rijeci, Centralna evidencija studija, Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/ 677-211 ili u studijskom centru u Poreču.

 

1. UVJETI UPISA

Za upis na stručne studije  mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Kandidati koji su srednju školu završili prije 2010. godine nemaju obvezu imati položene ispite državne mature, dok kandidati koji su srednju školu završili 2010. godine i kasnije moraju imati položene ispite državne mature. Pravo upisa stječe se putem razredbenog postupka..

 

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za preddiplomske stručne studije predaju se osobno od 28. do 30. rujna 2016. u uredovno vrijeme evidencije studija (od 15,00 do 16,00 sati).

Uz prijavu treba priložiti:
a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj  narodnosti);
b) rodni list;
c) za prijavu na preddiplomske stručne studije svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole, a kandidati koji imaju obvezu polaganja ispita državne mature moraju priložiti potvrdu o položenim ispitima državne mature
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžba, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 160,00 kuna uplaćenih na žiro-račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485,  poziv na broj: OIB (pristupnika), uz naznaku “za razredbeni postupak”;  

Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzme u studentskoj službi ili na web stranicama Veleučilišta u Rijeci (http://www.veleri.hr) te predaju neposredno. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

3. RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak  se provodi bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na školskoj maturi).

 

4. UPISI

Upisi na stručne studije provodit će se:

6. listopada 2016.

Školarina se uplaćuje na žiro račun Veleučilišta u Rijeci i to:

  • za upis na preddiplomske stručne studije Informatika i Poduzetništvo školarine su za:
    • izvanredne studente 6.000,00 kn,
  • za upis na  ostale preddiplomske stručne studije školarine su za:
    • izvanredne studente koji studiraju u Rijeci  6.000,00 kn,  izvan Rijeke  7.320,00 kn,  

Studenti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine plaćaju školarinu u visini 50% punog iznosa školarine.
Student sa 100% tjelesnog oštećenja u cijelosti se oslobađa plaćanja školarine, a sa 60% i više tjelesnog oštećenja školarina se određuje u visini 30% punog iznosa školarine.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.

 

4. UPISI

Detaljnije informacije mogu se dobiti u centralnoj evidenciji studija na adresi Veleučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, tel. 051/677-211 te na web stranicama Veleučilišta u Rijeci,  http://www.veleri.hr