Obavijest za upis kandidata prijavljenih preko internetske stranice www.postani-student.hr

SVI KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA DUŽNI SU DONIJETI SLJEDEĆE DOKUMENTE NA UPIS:

- uplatu od 300,00 kuna za troškove upisa (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)
- dvije fotografije formata 4×6 centimetara
- presliku osobne iskaznice
- domovnicu - original ili ovjerenu kopiju
- rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - original
- završnu svjedodžbu srednje škole - original
- izvanredni studenti moraju na upise donijeti uplatu školarine (račun Veleučilišta u Rijeci IBAN: HR6824020061100451485),  poziv na broj: OIB (pristupnika)  

Upisi za preddiplomske stručne studije koji se održavaju u Rijeci i Pazinu provodit će se u prostorima Veleučilišta u Rijeci na adresi Vukovarska 58, Rijeka i to

  • za redovite studente 22. 7. 2014. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati
  • za izvanredne studente 23. 7. 2014. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati  

Upisi za preddiplomske stručne studije Poljoprivrednog odjela u Poreču (Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda) održat će se u Poreču na adresi C. Huguesa 6 i to za redovite i izvanredne studente 22. 7. 2014. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.  

Upisi za preddiplomske stručne studije Cestovni i Željeznički promet u Ogulinu održat će se 25. 7. 2014. u prostorima Obrtničke i tehničke škole Ogulin u 10,00 sati.