You are here

Poslovni strani jezik II (Engleski)

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadržaj predmeta usmjeren je na usvajanje vokabulara iz područja struke, poslovno dopisivanje, te gramatičke cjeline najnužnije za razumijevanje pisanog i govornog poslovnog jezika.

Teme za usvajanje vokabulara iz područja struke: bankarstvo, ekonomija i ekologija, tržište dionica.

Poslovno dopisivanje: zahtjev za dobivanje sponzorstva, kratko izvješće.

Gramatičke cjeline: pogodbene rečenice, pasiv, tvorba riječi, frazalni glagoli.