You are here

Poslovni strani jezik I/2 - (Engleski)

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Sadržaj predmeta usmjeren je na usvajanje vokabulara iz područja struke, poslovno dopisivanje, pravilan način uporabe jednojezičnih i dvojezičnih rječnika, te gramatičke cjeline najnužnije za razumijevanje pisanog i govornog poslovnog jezika.

Teme za usvajanje vokabulara iz područja struke: organizacijska struktura poduzeća, zapošljavanje, trgovina na malo, prodaja franšiza, međunarodni stilovi poslovanja.

Poslovno dopisivanje: prijava na natječaj, europski način pisanja životopisa, poslovni e-mail, memorandum.

Gramatičke cjeline: sustav osnovnih glagolskih vremena koja se najčešće koriste u poslovnom engleskom jeziku i njihovo slaganje – the Present Simple Tense, the Present Continuous Tense, the Simple Past Tense, the Present Perfect Tense; prilozi neodređenog vremena; imperativ; brojevi; glagoli s prepozicijama; složenice; kontrastna uporaba glagola make i do; kontrastna uporaba konstrukcija used to do i be used to doing; složenice; prefiksalna i sufiksalna tvorba riječi.