You are here

Tehnologija proizvodnje komovice i ostalih tradicijskih proizvoda

Ishodi učenja: 
  • Tumačiti i primijeniti važeće zakonske odredbe koji se odnose na proizvodnju, kontrolu kvalitete i trženje rakije komovice i ostalih jakih alkoholnih pića.
  • Argumentirati utjecaj značajnih čimbenika u proizvodnji i doradi na procese i koncentraciju najznačajnijih parametara i sastojaka u rakijama komovicama i ostalim tradicijskim proizvodima.
  • Definirati i odrediti podrijetlo glavnih sastojaka i objasniti njihov utjecaj na različite značajke i kvalitetu rakija komovica i ostalih tradicijskih proizvoda.
  • Izraditi laboratorijsku analizu i na osnovi nje procijeniti fizikalno-kemijski sastav i njegovu povezanost sa senzornim značajkama i kvalitetom te zdravstvenom ispravnošću rakija komovica i ostalih tradicijskih proizvoda.