You are here

Martin Golob, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Rijeka: UTO 10h-12h, 16-18h i prema dogovoru
Pazin: prema dogovoru
Kabinet: 
432
Telefon: 
353-743
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij poduzetništva - Proizvodni i operativni menadžment
Stručni studij prometa - Osnove ekonomije
Stručni studij prometa - Osnove marketinga
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij poduzetništva - Proizvodni i operativni menadžment
Stručni studij prometa - Osnove ekonomije
Stručni studij prometa - Osnove marketinga

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Marketing
Stručni studij informatike - Osnove ekonomike poduzeća
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Osnove ekonomike poduzeća
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Pazin
Stručni studij poduzetništva - Marketing
Ogulin
Stručni studij prometa - Osnove marketinga