You are here

Kontrola i revizija informacijskih sustava

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Životni ciklus informacijskih sustava. Ocjena kvalitete informacijskog sustava. Odnos poslovnog i informacijskog sustava. Pojam i potreba za kontrolom i revizijom informacijskih sustava. Kontrola kao komponenta upravljanja informacijskim sustavom. Postupak i metode revizije informacijskog sustav. Kontrole u postupku razvoja informacijskog sustava. Kontrole podataka. Sigurnosne upravljačke kontrole. Komunikacijske kontrole. Kontrole baze podataka. Prikupljanje dokaza. Revizijski softverski alati. Ekspertni revizijski sustavi. Mjerenje obilježja informacijskog sustava. Vrednovanje rezultata kontrole i revizije. Upravljanje funkcijom revizije informacijskog sustava. Zaštita privatnosti podataka. Virtualne organizacije.