You are here

Kontrola i revizija informacijskih sustava

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati i objasniti temeljne koncepte kontrole i revizije informacijskog sustava kao dijela upravljanja poslovnim sustavom.
  • Definirati i opisati kontrole po pojedinim fazama životnog ciklusa i komponenti informacijskog sustava u poslovanju.
  • Objasniti postupak revizije informacijskog poslovnog sustava te opisati revizijske softverske alate, standarde  i metode.
  • Primijeniti standarde, metode i softverske alate za kontrolu i reviziju poslovnog informacijskog sustava.