You are here

Sustavi za vođenje proizvodnih procesa

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati različite tipove proizvodnje, tlocrte proizvodnih sustava i njihovo balansiranje.
  • Planirati proizvodni sustav i proizvodne projekte pomoću strukturne matrice i mrežnih dijagrama.
  • Objasniti hijerarhiju složenog sustava proizvodnje i SCADA sustava te računalno integriranu proizvodnju.
  • Primijeniti nove tehnologije u modernim proizvodnim sustavima i uslužnim djelatnostima.
  • Izabrati odgovarajući sustav automatizacije i komunikacije u proizvodnom procesu.