You are here

Sustavi za vođenje proizvodnih procesa

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Klasifikacija proizvodnih procesa. Pojam procesnog i poslovnog sustava. Hijerarhijsko strukturiranje sustava u razine upravljačkih i poslovnih funkcija prema aktualnim normativnim preporukama. Model hijerarhijske strukture organizacijskih cjelina i opreme proizvodnih i poslovnih procesa. Osnovna definicija procesa u pojedinim funkcijskim razinama. Informacijske tehnologije kao podrška vođenju procesa. Osnovne postavke modela objektno temeljenih komponenti. SCADA sustavi. Sustavi naprednog vođenja.