You are here

Izgradnja objektno orijentiranih aplikacija

Studiji

Okvirni sadržaj predmeta: 

Uvod u objektno orijentiranu analizu. Prednosti objektno orijentiranih tehnologija u razvoju aplikativnog software. Koncepti objektno orijentiranog pristupa. Klase i objekti kao osnovne jedinice apstrakcije. Model klasa i objekata. Određivanje veza među klasama. Definiranje ponašanja klasa korištenjem svojstva polimorfizna i drugih tehnika dizajniranja. Komuniciranje porukama. Enkapsulacija.
Inkrementalni i iterativni procesi u razvoju aplikacija korištenjem objektno orijentiranih tehnologija. Statičko modeliranje u objektno orijentiranoj analizi. Dinamičko modeliranje u objektno orijentiranoj analizi. Identifikacija i analiza dinamičkih modela. Odabir alata za modeliranje. UML (Uniform Modeling Language). Uporaba CASE alata za analizu zahtjeva iz sustava. Alat Jdeveloper 10g – primjer.
Izbor programskog jezika. Primjeri objektno orijentiranih jezika: C++, Pearl, Java. Skriptni jezici. Objektno orijentirane tehnologije na Clientu, serveru i mreži. Sigurnost i nadzor. Standardi proširivanja.