You are here

Voćarstvo

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati stanja i tendencija proizvodnje voća po vrstama u svijetu i Hrvatskoj,
  • Planirati optimalne pomotehničkih mjera za postizanje maksimalnog prinosa u proizvodnji voća,
  • Utvrditi načine razmnožavanja voćaka i proizvodnje sadnog materijala,
  • Izraditi plan podizanja nasada voćaka u ovisnosti vrsti, klimi i pedološkim uvjetima te razlikovati pomotehničke mjere u uzgoju voćaka,
  • Preporučiti optimalni termin berbe i načina skladištenja za različite vrste voća,
  • Utvrditi optimalnih uzgojnih uvjeta za različite voćne vrste.