You are here

Ruralni turizam

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti osnovne koncepte ruralnog turizma,
  • Objasniti osnovne koncepte održivog razvoja turizma,
  • Utvrditi značajke prostornog planiranja u turizmu,
  • Utvrditi specifične oblike turizma na ruralnom prostoru,
  • Analizirati stanje ruralnog turizma na primjeru odabrane turističke destinacije.