You are here

Ekonomika i analiza poslovanja agroturističkog gospodarstva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti preduvjete i ciljeve poslovanja agroturističkog gospodarstva,
  • Obrazložiti izvore financiranja te upravljanje imovinom  i troškovima agroturističkog gospodarstva,
  • Prepoznati važnost obračuna i praćenja poslovanja te analizirati pokazatelje uspješnosti,  poslovanja,
  • Interpretirati značajke i efekte investicija u agroturističkom gospodarstvu,
  • Definirati prihvatljivost investicijskih ulaganja u agroturističkom gospodarstvu.