You are here

Ljudski čimbenici u sigurnosti

Ishodi učenja: 
  • Ocijeniti čimbenike koji su povezani s čovjekom i njegovim fiziološkim i psihološkim osobinama, koji mogu djelovati na sigurnost pri ljudskim postupcima, u radnim situacijama.
  • Procijeniti opasnosti na radnom mjestu, preporučiti broj odmora i njihov raspored te mjere i aktivnosti za rad na siguran način.
  • Razlikovati subjekte u području sigurnosti i njihovu ulogu u provođenju zaštite na radu.
  • Organizirati, pripremiti i voditi propisane prijave ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izraditi izvješća za potrebe poslodavca.
  • Osmisliti i provoditi programe za osposobljavanje za rad na siguran način.
  • Sudjelovati u timskom radu, voditi sastanke i analizirati nezgode i ozljede na radu.
  • Usporediti povezanost bolovanja, izostanaka s posla, osobina ličnosti, stresa, starosne dobi, dana u tjednu, spola, stručne osposobljenosti i izobrazbe radnika i sigurnosti na radu.