You are here

Održano usavršavanje u sklopu projekta “Veleri-OI IoT School”

U sklopu EU projekta Razvoj internacionalnog obrazovnog programa “Veleri-OI IoT School” 21. i 22. veljače 2019. godine održano je usavršavanje iz područja razvoja novog obrazovnog programa i poučavateljskih kompetencija. Usavršavanje je prošlo 11 članova projektnog tima koji su zaduženi za razvoj novog obrazovnog programa, te 5 profesora s Veleučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Rijeci, Odjela za informatiku koji mogu doprinijeti razvoju obrazovnog programa.
U narednom periodu će se osvježena, osviještena i nova znanja primijeniti u definiranju strukture internacionalnog obrazovnog programa “Veleri-OI IoT School”.