You are here

Senzorika vina III

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Koristiti stručnu terminologiju kod opisivanja vina.
  • Izabrati i obrazložiti ocjenjivačke listiće, tehnike i metode ocjenjivanja vina.
  • Voditi panel degustaciju vina.
  • Procijeniti razvojni stadij i potencijal vina.
  • Usporediti i valorizirati rezultate instrumentnog vrednovanja senzorskih osobina vina.