You are here

Ustroj i taktika vatrogastva

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati povijest i ustroj vatrogastva i sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj
  • Interpretirati planove zaštite od požara
  • Odabrati tehničku opremu i sredstva te koristiti operativne planove i standardne operativne postupke
  • Analizirati opasnosti od požara po pojedinim granama gospodarstva
  • Opisati tehničku opremu i taktičke postupke
  • Analizirati vatrogasne vježbe i vatrogasne intervencije.