You are here

Za studente Održivog agroturizma i Mediteranske poljoprivrede održano online gostujuće predavanje

Za studente prve i druge godine smjera Održivi agroturizam i druge godine smjera Mediteranska poljoprivreda održano je online gostujuće predavanje. Tema predavanja bila je "Utjecaj agroekoloških uvjeta i agrotehničkih mjera na sekundarne metabolite u voću". Svoj istraživački rad predstavili su dr. sc. Anka Čebulj s Poljoprivrednog instituta u Ljubljani i Saša Gačnik, mag. ing. agr. i Matej Vošnjak, mag. ing. agr. s Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Studentima su predstavljeni najnoviji rezultati istraživanja na području sekundarnog metabolizma biljaka.