You are here

Društveno poduzetništvo

Studiji

Ishodi učenja: 

1. Prepoznati i vrednovati pothvate bazirane na društvenom poduzetništvu i socijalnim inovacijama
2. Prepoznati mogućnost djelovanja kroz društveno poduzetništvo
3. Oblikovati jednostavni društvenopoduzetnički poslovni model
4. Razumijevati ulogu emocionalne inteligencije u kontekstu društvenog poduzetništva
5. Primijeniti tehnike kreativnog razmišljanja za generiranje i realizaciju ideja