You are here

Mihaela Jauk, asistent

Konzultacije
Prijem studenata: 
Dogovor oko termina konzultacija uz prethodnu najavu na e-mail: mjauk@veleri.hr.
Kabinet: 
413
Telefon: 
353-723
Nastava
Nositelj kolegija: 

Asistent na kolegijima: