You are here

dr. sc. Bernard Vukelić, profesor visoke škole

Konzultacije
Prijem studenata: 
PON 10:00 - 12:00
ČET 18:00 - 19:00
molim najavu dolaska emailom, dostupnost na mobitelu radi epidemiološke situacije
Kabinet: 
420
Telefon: 
353-720
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka
Specijalistički studij informatike - Automatizacija uredskog poslovanja
Specijalistički studij informatike - Sigurnost WEB aplikacija
Specijalistički studij poduzetništva - Automatizacija uredskog poslovanja
Specijalistički studij sigurnosti na radu - SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij informatike - Sigurnost informacijskih sustava
Stručni studij informatike - Operacijski sustavi
Stručni studij poduzetništva - Poslovno odlučivanje
Stručni studij telematika - Koncepti operacijskih sustava
Stručni studij telematika - Operacijski sustavi
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij informatike - Sigurnost informacijskih sustava
Stručni studij informatike - Operacijski sustavi
Stručni studij poduzetništva - Poslovno odlučivanje
Stručni studij telematika - Koncepti operacijskih sustava
Stručni studij telematika - Operacijski sustavi

Asistent na kolegijima: